کتابفروشی

این مرکز با شمار ۱۸هزار عنوان کتاب، مشتمل بر ۷۰هزار نسخه کتاب به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه در شهر مونترال کانادا راه‌اندازی شد که تمامی این آثار برای فروش آنلاین در دسترس‌اند.

میزگرد

در جامعه‌ی ايرانيان مهاجر خارج از کشور به ندرت می‌توان چتر فراگيری یافت که فارسی‌‌زبانان و فارسی‌دوستان را فارغ از گرایش‌های فرهنگی و عقیدتی آنان گرد هم آورد؛ ایجاد بستری یکپارچه و فضایی صمیمانه برای خوانش و تبادل ادبیات و فرهنگ ایرانی آرزویی دیرین و در عین حال دور است. باری، با این امید، بنیاد … ادامه