میزگرد

در جامعه‌ی ايرانيان مهاجر خارج از کشور به ندرت می‌توان چتر فراگيری یافت که فارسی‌‌زبانان و فارسی‌دوستان را فارغ از گرایش‌های فرهنگی و عقیدتی آنان گرد هم آورد؛ ایجاد بستری یکپارچه و فضایی صمیمانه برای خوانش و تبادل ادبیات و فرهنگ ایرانی آرزویی دیرین و در عین حال دور است. باری، با این امید، بنیاد … ادامه