هنری

انواع کلاس‌های هنری معرق، مینیاتور، خوشنویسی، نقاشی، طراحی با ذغال و طراحی با روغن و کلاس‌های آموزش تئاتر و بازیگری در این مرکز درحال برگزاری است.