زبان

انواع دوره‌های آموزش زبان فارسی، دری، عربی، انگلیسی و فرانسوی برای سنین کودک و نوجوان در بخش آموزشگاه زبان این مرکز دایر است.

 

 

 

 

انواع دوره‌های زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی و فارسی و برای تمام سنین در بخش آموزشگاه زبان این مرکز دایر است.