دپارتمان‌ها

۱- دپارتمان فلسفه
۲- دپارتمان حقوق
۳- دپارتمان زبان
۴- دپارتمان مطالعات اسلامی
۵- دپارتمان گردشگری