المپیادی

انواع دوره‌های کلاس‌های تقویتی آماده‌سازی برای تقویت و پیشرفت در مدارس و دبیرستان‌ها در تمامی مقاطع و همچنین انواع دوره‌های آماده‌سازی برای شرکت در مسابقات کشوری کانادا و بین‌المللی در بخش آموزشگاه پویا این مرکز برگزار می‌گردد.