آموزش و پژوهش

امکانات آموزشی و تحقيقاتی

ارائه‌ی تمامی سرفصل‌های برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این مرکز با استفاده از کامل‌ترين امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و از طريق شبکه‌ی اينترنت انجام می‌شود. تمامی جلسات درس به صورت غيربرخط(off line) و با رعايت قوانينی خاص برای حضور و غیاب دانشجو، و نیز جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتيد به صورت برخط(on line) برگزار می‌‌گردند. وب‌سایت مرکز جهت اتصال به کلاس‌ها و دريافت محتوای دروس، با اينترنت سرعت پایین هم برای علاقمندان و دانشجویان میسر است. بعلاوه مرکز مجهز به کتابخانه‌ی ديجيتال برای استفاده‌ی دانشجويان از منابع‌مورد نياز آن‌ها است.